Οδηγίες  DSC  συναγερμού

 

Η επόμενη γενία στο συναγερμό 

neo 

Δοκιμές στο συναγερμό DSC

Πρέπει να ελέγχεται το συναγερμό σας κάθε εβδομάδα για λόγους ασφαλείας. Πληροφορήστε το Κέντρο Λήψης Σημάτων ότι θα κάνετε test. Κλείστε  όλες τις ζώνες (η λυχνία ν στο πληκτρολόγιο να είναι αναμμένη) . Πατήστε [*][6] [Master κωδικό] [4]. Το πληκτρολόγιο και η σειρήνα θα ηχήσουν για 2 δλ και όλες οι λυχνίες του πληκτρολογίου θα ανάψουν….

Read More

Προβλήματα στο σύστημα συναγερμού DSC

Το πληκτρολόγιο έχει τη δυνατότητα να μας δείξει κάποια προβλήματα που μπορεί να παρατηρηθούν. Σ΄ αυτή τη περίπτωση η λυχνία με το τριγωνάκι (Δ) θα είναι αναμμένη (ίσως να ακούγεται και ένας ήχος κάθε δέκα δευτερόλεπτα). Πατήστε [*][2] για να δείτε  τι είδους πρόβλημα υπάρχει: Λυχνία 1 αναμμένη :Χαμηλή τάση μπαταρίας – οι μπαταρίες θέλουν αντικατάσταση….

Read More

Αλλάζοντας ημερομηνία και ώρα σε DSC

Πατήστε [*] [6] [Master κωδικός] μετά πατήστε [1] και εισάγετε 10 ψηφία., 1. Εισαγωγή ώρας σε 24ωρη επιλογή από 00:00 έως 23:59 2. Εισαγωγή ημερομηνίας ΜΗΝΑΣ – ΗΜΕΡΑ – ΧΡΟΝΟΣ παράδειγμα η ώρα είναι 14:35 27/10/2017 και υποθετικός Master κωδικός 1234,   Πατήστε: [*] [6] [1234] [1]  [1] [4] [3] [5]  [1] [0]  [2] [7]  [1] [7]….

Read More

Παράκαμψη ζωνών (bypass) σε συναγερμό DSC

Μπορείτε να παρακάμψετε (ακυρώσετε) κάποια ζώνη όταν αυτό είναι αναγκαίο.  Πατήστε [*] [1] αμέσως μετά το νούμερο της ζώνης που θέλετε να ακυρώσετε (από 01 – 64) , και τέλος πατήστε [#] . Επαναλάβετε την διαδικασία για να ακυρώσετε επιπλέον ζώνες. Η κόκκινη λυχνία με την πόρτα και το Χ θα ανάψει για να σας θυμίζει…

Read More